Word Ambassadeur voor Correctbook

Correctbook ambassadeur Sander de Kramer

We stellen je graag voor aan Sander de Kramer. De man met het grootste hart van Rotterdam, is de ambassadeur van Correctbook. In Nederland is Sander bekend als journalist en voorvechter voor dak- en thuislozen. Oftewel de verschoppelingen waar de gemiddelde mens met een grote boog omheen loopt.

In Sierra Leone kent men hem beter als “Chief Ouwe Dibbes”. Daar heeft Sander eigenhandig weeskinderen uit diamantmijnen gered en hen achter de schoolbanken gekregen! “Als ik onrecht zie, komt er een soort oerinstinct bij mij omhoog” aldus Sander.

Daarmee past Sander perfect bij ons! Vanuit diezelfde drive is Sam in 2014 immers begonnen met Correctbook. De missie van Correctbook is om analfabetisme, een belangrijke motor achter extreme armoede, uit te bannen.

Sander heeft meerdere boeken geschreven over zijn werk in Nederland en in Sierra Leone. Zo verschenen van zijn hand onder andere de titels ‘Van miljonair tot krantenjongen’ en ‘Chief Ouwe Dibbes’.  

Sunday Foundation

In Sierra Leone heeft Sander met collega-journalist Hugo Borst de stichting Sunday Foundation opgericht. Deze stichting zet zich in voor onderwijs voor kansarme kinderen in Sierra Leone. De stichting zoekt bewust de slechtste plekken op om daar waar de situatie uitzichtloos lijkt, nieuwe hoop te bieden. Onderwijs is daarbij de poort om uit de vicieuze cirkel van armoede te ontsnappen.

Samen voor beter onderwijs

De match met Correctbook zit ook heel concreet in onderwijs. Correctbook produceert schrijfmateriaal dat eindeloos herbruikbaar is. Doel daarvan is, naast duurzaamheid, om in Afrika schrijven toegankelijk te maken voor iedereen. Samenwerking met Sander en zijn Sunday Foundation biedt mooie kansen om onderwijs op moeilijke plaatsen in deze wereld beter toegankelijk te maken.